Botanical name

Tetragonia fruticosa

Family

Aizoaceae

Common Name

Kinkelbossie
Tetragonia fruticosa
Tetragonia fruticosa
Tetragonia fruticosa
Tetragonia fruticosa
Tetragonia fruticosa
Tetragonia fruticosa

Flower Date

August to November