Botanical name

Polypodium ensiforme

Family

Polypodiaceae

Synonym (old name)

Microsorum ensiforme